DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

2. Střídavý proud

2. Střídavý proud

1. Střídavý proud - Učivo o vzniku, vlastnostech a měření střídavého proudu doplněné o transformátory:

2. Vznik střídavého proudu - video o vzniku střídavého proudu (zdroj www.youtube.cz)

3. Střídavý proud, střídavé napětí - video Tomáše Chalaby - místy rozšiřující učivo

Střídavé napětí (a analogicky střídavý proud) je napětí, jehož polarita se v závislosti na čase mění. Pokud známe tvar průběhu, frekvenci a maximální nebo efektivní hodnotu, můžeme snadno spočítat hodnotu napětí v libovolném čase t.

 

4. Teslův transformátor - souhrn videí

5.  Výboje na elektrickém vedení - souhrn videí

6.  Jak funguje elektromotor - video z cyklu "Nezkreslená věda" dostupné na youtube.cz